Ano-ano Ang Iyong Tamang Reaksyon Kung Ikaw Ay May Problema Tulad…

Ano-ano ang iyong tamang reaksyon kung ikaw ay may problema tulad ng pagkakaroon
ng krisis sa iyong buhay, o pandemya? Magbigay ng 5 pangungusap . Gumamit ng mga pang-uri at pang
abay sa bawat pangungusap. Bilugan ang pang-uri at salungguhitan ang pang-abay. Sundin ang halimbawa
ako dahil sa pandemya nawalan ng trabaho si tatay
Malungkot
ngayon.
1
2.
3
5.​

Answer:

sorry nag mamadali poko hehe pero kaya mopo yan fight lang !! 🙂

See also  Manila Bay And Subic Bay Are Example Of​