Economics Archive

Discuss How Bank Deposit Work As An Investment Alternative Avenue​

discuss how bank deposit work as an investment alternative avenue​ sa sa aa aa sa sa yay ya ya ya yabya l
Read More...

Mga Impormal Na Sektor

mga impormal na sektor Answer: thank you po talaga sa points Pormal at impormal na sulatin. Sanaysay impormal natizene inaccessible halimbawa decomputer. Pagkakaiba ng pormal at impormal na sanaysay
Read More...

Aside From Covid-19 Pandemic Do You Agree That Lack Of Quali…

aside from covid-19 pandemic do you agree that lack of quality graduates job skill mismatch among filipino graduates and discrimination and unreasonable job requirements are one of the causes
Read More...

Ano Ang Produkto Ng Abogado? ​

ano ang produkto ng abogado?​ Answer: tagaligtas ng naaapi at navbibigay daan sa taong nalogmok Answer: Ang abogado ay manananggol o tagapagsanggalang (sa Ingles ay lawyer, attorney o defender)
Read More...

Ang Mga Uri Ng Kasuotan Sa Pamasok​

Ang mga uri ng kasuotan sa pamasok​ Answer: uniform, dress, Explanation: diko na alam mga iba beh noon ngayon Kasuotan noon at ngayon. Pilipino kasuotan noon at ngayon. Noon
Read More...

1. Paano Mo Pinangangalagaan Ang Iyong Sariling Kagamitan Lalo…

1. Paano mo pinangangalagaan ang iyong sariling kagamitan lalo na ang iyong kasuotan? 2. Ano-anong pamamaraan ang maaaring gawin para maiwasang masira o madumihan ang iyong mga kasuotan?Pa sagot
Read More...

1. Which Of The Following Refers To An Industry With Significant Barriers To En…

1. Which of the following refers to an industry with significant barriers to entry and a single supplier? A. Oligopoly C. Perfect competition B. Monopoly D. Monopolistic competition​ Answer:
Read More...

How Do The Five Forces Of Competition In An Industry Affect Its Profit Potential? Ex…

How do the Five Forces of Competition in an industry affect its profit potential? Explain.​ The number and power of a company’s competitive rivals, potential new market entrants, suppliers,
Read More...

Explain How Competitive Industry Structure Shapes Rivalry Among Competitors.​

Explain how competitive industry structure shapes rivalry among competitors.​ Answer: The essence of strategy formulation is coping with competition. Yet it is easy to view competition too narrowly and
Read More...