Gawain Sa Pagkatuto Bllang 3 Paano Mo Maibabahagi Ang Iyong Ka…

Gawain sa Pagkatuto Bllang 3
Paano mo maibabahagi ang iyong kaalaman at kasanayan sa paglutas ng simpleng suliranin sa
pamilya at komunidad ayon sa mga sitwasyon na nakasaad sa ibaba isulat ang sagot sa sagutang papel
1. Tumanggap ng tahin ang iyong nanay para makatulong sa gastusin dahil nabawasan ang araw ng pagpasok
so trabaho ng iyong tatay dahil sa umiiral na ECQ. Nakita mong nahihirapan siyang maglagay ng sinulid sa
karayom dahl medyo malabo na ang mata ng iyong nanay. Ano ang gagawin mo?
2. Ang iyong ate ay abala sa pagpo-post online ng mga ibinebenta niyang damit. Taposmo ng gawin ang iyong
Takdang -aralin sa online class at sabik na sabik ka ng maglaro ng mobile games. Ano ang nararapat mong
gawing
3. May mga umiikot na opisyal sa inyong Barangay at inanunsyo na bowal lumabas ang mga batang may edad
15 taong gulang pababa. Kinaumagahan ay niyaya ka ng iyong kaibigan na maglaro sa labas ng bahay. Ano
ang gagawin mo?
4. Gusto mong mapabilang sa online class kung saan gagamit ng gadget o cellphone para kayo ay maturuan at
matuto. Subalit ang iyong nanay ay ginagamit din ang cellphone upang makapagbenta sya ng mga damit
online. Iisa lamang ang cellphone ninyo sa bahay, ano ang iyong mas mainam na gawing
5. Nabaitaan ninyong mag-anak na mamimigay ang munisipyo ng ayuda. Pero bago kayo makakuha, may mga
kailangan kayong ihandang mga dokumento. Ano ang gagawin niyo​

Answer:

1.Ako na lamang ang maglalagay ng sinulid sa karayom para hindi na mahirapan ang aking nanay na magsuot ng sinulid sa karayom

See also  Repleksyon Sa Iyong Sarili Sa Pag Pili​

2.isantabi muna ang mga paglalaro ng mga online games gamitin na lamang ang natitirang oras para magayos ng bahay at makatulong sa magulang

3.ako ay mananatili na lamang sa bahay para hindi mahuli at mahawahan pa ng nakamamatay na sakit

4.makikihiram na muna sa mga kapitbahay ng cellphone para ako ay makasali sa online class habang ako ay nagiipon para makabili ng sarili kong cellphone

Explanation:

yan lang pero sana makatulong