Sa Filipino Katumbas Sa Ingles 1. Pantablay 2. Sulatroniko 3. P…

Sa Filipino Katumbas sa Ingles 1. pantablay 2. sulatroniko 3. pook-sapot 4. pang-ulong hatinig 5. miktinig​

1. CHARGER

2. E MAIL

3. WEBSITE

4. HEAD PHONE

5. MICROPHONE

See also  Mga Salita Na Nagsisimula Sa A​