Panuto: Punan Ang Mga Patlang Ng Gagawin Mong Kios So Hinaharap​

Panuto: Punan ang mga patlang ng gagawin mong kios so hinaharap​

Answer:

1 mapangutang kilos

2 hindi mapangutang kilos

3 mapangutang kilos

4 mapangutang kilos

5 hindi mapangutang kilos

Explanation:

heheee

See also  Ano Ano Ang Mga Hakbang Upang Mapanatili Ang Pagiging Reponsable​