Paano Naipahahayag Ng Mga Sinaunang Pilipino Ang Kanilang Damdamin, Pa…

Paano naipahahayag ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang damdamin, paniniwala, at
mga karanasan? ​

Answer:

sa pamamagitan ng pagsusulat

See also  Ano Ang Opinion Mo Sa Job Skills Mismatch.. Tatlong Pangungu...