Let Us Practice Make Your Own Poster And Slogan About Caring…

Let Us Practice

Make your own poster and slogan about caring the

environment.

(At least 1 sentence)

paki sagut po kaylangan ko ngayun

Thanku!

Answer:

“keep calm and save the invironment”

See also  Itala Ang Iyong Progreso Sa Bawat Araw Hinggil Sa Pagkamit Ng Iyong Layuning Pan...