Kahulugan Ng Wika Pdf

kahulugan ng wika pdf

WIKA

Ang wika ay salik ng kultura ng isang lahi o bansa, kasama nito ang kaugalian, relihiyon, paniniwala at iba pa.

Ang Wika ay tumutukoy sa sistema ng mga simbolo, kilos o salita, na ginagamit ng isang indibidwal o mga tao, upang ipahayag ang kanilang sarili at nararamdaman sa isa’t isa.

Ito ay koleksyon o sistema ng mga kilos at salita ng tao ginagamit at alam lamang ng isang partikular na lahi o bansa.

#CarryOnLearning

#BrainlyOnlineEducation

#LearnAtBrainly

See also  Happens When Winds Carry Large Amount Of Fine Soil Particles. A. Wind Erosion C....