Gaano Kalayo Ang Bansang Mongolia Mula Sa Ekwador?

gaano kalayo ang bansang Mongolia mula sa Ekwador?

Mga 4,700 o 4,800 km ang layo ng Mongolia mula sa ekwador. Kasi ang latitude ng bansang ito ay nasa 47 o 48°N.

See also  Differentiate Technological Or Structural Unemployment From Cyclical Or Cyclical Unemp...