Ano Ang Halimbawa Ng Pabula

Ano Ang halimbawa Ng pabula

Answer:

Ibong Adarna

Ibong Adarna

Answer:

Isang halimbawa ng pabula ay ang kuwento ng kalapati at ng mga puno. Sa kuwentong ito, ipinapakita na dapat maging makatao at magpakumbaba ang isang tao. Sa kuwento, ang kalapati ay nagpakasasa sa kanyang kagandahan at kanyang tinig kaya’t hindi siya pinapansin ng mga puno. Sa huli, ang kalapati ay hindi nakakain ng masarap na bunga dahil hindi siya nakikipag-usap sa mga puno at hindi siya nakikinig sa kanilang payo. Ang aral ng kuwentong ito ay dapat tayong magpakumbaba at magpakatao sa ating mga gawain sa buhay.

See also  36. ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MANGHAHASIK Ang Talinghaga Tun...