Ang Bawat Tao Ay Dapat Nakatatamasa Ng Mga ___________ Ito, Bata Man O _…

Ang bawat tao ay dapat nakatatamasa ng mga ___________ ito, bata man o ____________, lalaki o _______________, kahit anong lipi. Dapat matuto tayong _________________ ang _____________ ng bawat isa.

Magkaroon ng sapat na _____________, malusog at _______________ katawan ay isa ring karapatan ng batang Pilipino. Ang _________ at ______________ ay dapat na kinakain ng isang bata sapagkat ito ay magbibigay sa kanya ng ibayong ____________ ng katawan. pa answer pls nonsense report

Answer:

1.kapwa

2.matanda

3.babae

Explanation:

hope help brainleast po

See also  Gumawa Ng Maikling Repleksyon Kung Ano Ang Katangian Sa Sarili...