16. Anong Sektor Ang May Pinakamalaking Bilang Ng Manggagawa? A. Serbisyo…

16. Anong sektor ang may pinakamalaking bilang ng manggagawa?
A. Serbisyo
B. Agrikultura
C. Industriya
D. Konstraksiyon
17. Ano ang tumutukoy sa kaayusan sa paggawa kung saan ang isang kompanya ay komukontrata
ng isang ahensiya o indibiduwal upang gawin ang isang trabaho sa isang takdang panahon
A. Iskemang Subcontracting
B. Labor Contracting
C. Job Contracting
D. Labor only Contracting​

16. Letter C.

17. Letter D.

Answer:

16.b

17.b

sana mkatulong

See also  Ano Ang Tawag Sa Mga Kalamidad Na Bunga Ng Mga Gawain O Pagdedesisyon Ng Tao?​