1. Paano Ang Wastong Pagbigkas Ng Tulang Binasa? 2. Anong Tono Ang Angkop Sa Tu…

1. Paano ang wastong pagbigkas ng tulang binasa?
2. Anong tono ang angkop sa tula?
3. Saang bahagi ng tula nilalapatan ng diin at antala?
4. Batay sa tema ng tulang binasa, anong damdamin ang ipinahahayag nito?
5. Ano-ano ang mga pamantayan (rubrics) para sa pagbigkas ng tula?​

Answer:

1. Sa pamamagaitan ng pagdadama o pagsasabuhay ng tulang binasa upang madama mo ito.

– SORRY YAN LNG MUNA NAGMAMADALI AKO SORRY

See also  Ano Ang Katangian Ng Tekstong Deskriptibo​