1. Dahil Sa Pagpapatupad Ng Paramit DF Wikang Filiping Bilang Wikang Pambansa Ka…

1. Dahil sa pagpapatupad ng paramit DF wikang Filiping bilang wikang Pambansa kaya marami
na ang gumagamit nito
A sanhi
B. bunga
2. Kulang na kulang ang mga aklat na nalimbag hinggil sa wikang katutubo kaya naman hindi ito
napanag aralan ng mga mag-aaral
A. sanhi
B. bunga
3. Salamin ng pagkakakilanlan ng isang bansa ang kaniyang sariling wika dahit ito ang bumubuo ng
kanyang katauhan.
A sanhi
B. bunga
4. Buhat sa mensahe ni Pangulong Quezon sa Unang Pambansang Asamblea ay dapat magtaglay
ng wikang sinasalita at nauunawaan ng lahat
A sanhi
B. bunga
5. Bunga ng pagpapatupad ng Edukasyong Bilinguwal ay dalawang wikang umiiral sa bansa ang
gagamiting panturo sa paaralan.
A sanhi
B. bunga
6. Napili ang Tagalog sapagkat ito ang intelektwalisadong wika na matatagpuan sa Pilipinas
A sanhi
B. bunga
7. Ang wikang Pambansa ay naging daan sa pagkakaunawaan kaya ipinanukala ito ni Pangulong
Queron
A sanhi
B. bunga
8. Ayon sa Komisyon ng Wikang Pambansa ay habang nililinang ang Filipino ay dapat itong
payabungin at payamanin nang nakasalig sa katutubong salita upang mabigyan ng
pagpapahalaga ang ibang wika sa Pilipinas
A. sanhi
B. bunga
9. Napatunayan ng wikang Filipino na kaya itong tanggapin sa iba’t ibang rehiyon at gawing
katuwang ng wika ng rehiyon sapagkat ang komposisyon nito ay hindi nalalayo sa naturang
wika.
A. sanhi
B. bunga​

Answer:

maraming masasamang tao

Filipino 7: "Sanhi at Bunga"

sanhi bunga

Filipino 2- sanhi at bunga. Mga halimbawa ng sanhi at bunga. Sanhi at bunga

Ugnayang sanhi at bunga

sanhi ugnayang

Sanhi bunga. Sanhi bunga pangatnig filipino. Grade 3 |filipino: bunga at sanhi

See also  Pusa Limang Pangungusap Na Katangian Nito Na Maiuugnay Mo Sa Iyong Sarili​

Sanhi at Bunga | PDF

sanhi

Sanhi at bunga. Bunga sanhi. Sanhi solusyon

Sanhi at Bunga | PDF

sanhi bunga

Sanhi bunga. Sanhi ugnayang. Sanhi leksyon

Grade 3 |Filipino: Bunga at Sanhi - YouTube

sanhi

Sanhi leksyon. Sanhi at bunga || filipino. Sanhi filipino

SANHI AT BUNGA l Filipino - YouTube

bunga sanhi

Pag-uugnay ng sanhi at bunga filipino 2 #melc #pivot #filipino. Demo teaching in filipino 2 sanhi at bunga. Sanhi bunga filipino pangungusap

Banghay Aralin Sa Filipino Tungkol Sa Sanhi At Bunga

Sanhi bunga filipino. Grade 3 |filipino: bunga at sanhi. Sanhi bunga pangatnig filipino

Banghay Sa Aralin Sanhi At Bunga Banghay Sa Aralin Filipino 7 - Vrogue

Ugnayang sanhi at bunga. Sanhi at bunga || filipino. Filipino 5-q4-week 1-ugnayang sanhi at bunga

Filipino - Sanhi at Bunga

sanhi bunga pangatnig filipino

Bunga sanhi. Sanhi at bunga. Filipino 5-q4-week 1-ugnayang sanhi at bunga

SANHI at BUNGA ║Filipino 2 Quarter 3 Week 3 - YouTube

sanhi bunga filipino

Filipino 5-q4-week 1-ugnayang sanhi at bunga. Bunga sanhi. Sanhi at bunga ║filipino 2 quarter 3 week 3

SANHI AT BUNGA || FILIPINO - YouTube

Filipino bunga sanhi ugnayang q4. Sanhi at bunga. Bunga sanhi filipino

Filipino - Sanhi at Bunga

sanhi bunga

Sanhi bunga filipino pangungusap. Demo teaching in filipino 2 sanhi at bunga. Sanhi bunga