What Keys Are Used To Move The Cursor Left, Right, Up And Down?Immersive Reader (1 P…

What keys are used to move the cursor left, right, up and down?Immersive Reader

(1 Point)

A. tab

B. input

C. output

D. arrow keys

37.Alin sa mga sumusunod na mga kagamitan ang pangmarka sa tela?

(1 Point)

A. aspile, didal, gunting

B. sharp, crewel, between

C. tracing wheel, tailor’s chalk, lapis

D. French curve, L- square, curve stick

38.Sino ang tatawaging magkukumpuni kung may tumatagas na tubig sa gripo?

(1 Point)

A. minero

B. tubero

C. welder

D. latero

39.Alin ang hindi dapat gawin upang magamit nang matagal ang computer?

(1 Point)

A. Tiyaking may antivirus ang computer.

B. Iwasang kumain at uminom sa harap ng computer.

C. Ilagay ang computer malapit sa bintana o pinto.

D. Punasin ang alikabok sa monitor, keyboard at CPU gamit ang malambot na tela.

40.Paano mananatiling ligtas ang iyong mga dokumento sa iyong Outlook account?

(1 Point)

Ibahagi ang MS account sa magulang at kaibigan lamang.

B. Gumawa at tandaan ang password na ikaw at magulang lamang ang nakakaalam.

C. Maglagay ng CCTV sa paligid ng bahay at tabi ng kalye.

D. Bumili at gumamit nang mamamahaling computer sa online class.

Answer:

1.d

2.c

3.b

4.d

5.b

Explanation:

Sana makatulong

See also  2. Paano Nakatutulong Ang Mga Larawang Ito Upang Maipakita Ang Paggal...