Teoryang Pamanitikan Sa Miracle Cell No.7​

teoryang pamanitikan sa miracle cell no.7​

Answer:

Ang teoryang pamanitikan sa Miracle Cell No. 7 ay ang “Kapangyarihan ng Pag-asa.” Ang teoryang ito ay nagpapakita na mayroong isang kapangyarihan na nakatago sa loob ng lahat ng mga taong nasisiyahan sa pagharap sa anumang uri ng pagsubok, lalo na ang mga hamon na dulot ng krisis. Sa kabila ng pagkahirap, ang mga tao ay mayroong kapangyarihan na magbigay ng pag-asa sa kanilang mga buhay, na nagbibigay ng lakas sa kanila upang makalampas sa anumang hamon. Ang pag-asa ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa mga tao upang makamit ang mga bagay na nilaisip nilang imposible. Ang Miracle Cell No. 7 ay isang magandang halimbawa ng teoryang pamanitikan na ito, na nag

See also  Sanggunian Ng Lakbay Sanaysay​