Sumulat Ng Simpleng Tula Tungkol Sa Araw At Dyamante Pa Sagot Po​

sumulat ng simpleng tula tungkol sa araw at dyamante

pa sagot po​

Answer:

hope it helps and don’t forget to BRAINLIEST

See also  Kabanata 12 El Fili Paguugnay