Spam Me Spam Me Spam Me T_T​

spam me
Spam me
Spam me
T_T​

Answer:

why why why why why why

Explanation:

why why why why why why

See also  Mga Pangungusap Na May Bunga AT SANHI