Resibo+Sulat Persa: Tagapamahala Computer Name Lugar Tagapamahal…

Resibo+Sulat

Persa:

Tagapamahala
Computer name
Lugar

Tagapamahala

1.panimula
2.pagpapakilala
3.sitwasyon
4.gustong mangyari
5.pasasalamat

pangalan
tirahan
cp no.#​

Answer:

Explanation:

NEED POINTS SORRY HA 1=3y

See also  Ano Ang Pagkakaiba Ng Kasuotan Ng Mga Tao Noon Sa Ngayon