Quote Para Sa Kaibigan​

quote para sa kaibigan​

Answer:

maging mabaet sa kaibigan

[tex]\mathrm{Quote \: for \: friends}[/tex]

[tex]\implies[/tex] • “Circle Is round, it has no end, thats how I want you to be my friend.

[tex]\implies[/tex] • Ang tunay na kaibigan ay hindi ka iiwan kahit sa kagipitan.

See also  Salitang Kilos Worksheets For Grade 1