Punan Ang Bawat Kolum Ng Iyong Sagot Batay Sa Binasa. Di-Mab…

Punan ang bawat kolum ng iyong sagot batay sa binasa. Di-Mabuting Epekto Mabuting Epekto​

Answer:

di mabuting epekto dahil hindi ito nakakabuto sa lahat ng tao

Explanation:

mabuting epekto ang pinapakita ng mga karamihan

Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Punan ang bawat kolum upang mailarawan

Punan ng mahalagang impormasyon ang tsart sa ibaba. sa unang kolum. Punan ang bawat kolum ng iyong sagot batay sa binasa. Punan ang mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang

Ang naisip kong paraan para mahinto ang mga ganitong uri ng pang-aabuso

Punan ang nawawalang salita upang mabuo ang batayang konsepto.piliin. Gawain b magsaliksik tungkol sa mga mang-aawit . punan ang talahanayan. Punan ang tamang salita ang bawat patlang piliin ang sagot sa kahon

punan ang tamang salita ang bawat patlang piliin ang sagot sa kahon

ang punan salita tamang kahon patlang bawat

Punan ang nawawalang salita upang mabuo ang batayang konsepto.piliin. Ang munting bariles banghay. Punan ang at mga salitang mga patlang upang mabuo ang prinsipyo ng

See also  Punan Ang Mga Hinihinging Detalye Sa Loob Ng Tsart Ukol Sa Mahahalaga A...