Panuto1: Piliin Ang Titik Ng Wastong Sagot. Isulat Ito Sa Patlang. 1. Sa 63 ÷ 9 = 7…

panuto1: piliin ang titik ng wastong sagot. isulat ito sa patlang.
1. Sa 63 ÷ 9 = 7 , ano ang tawag sa 7?
A.product
B.quotient
C.divisor
D.dividend
2.alin ang dividend sa 63 ÷ 9 = 7?
A.63
B.9
C.7
D.= 3​

Answer:

1. D. dividend

2. A. 63

I hope it helped

Answer:

[tex]\huge\bold\pink{ Hello }[/tex]

[tex]\pink{\overline{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad}}[/tex]

1. Ang tawag sa 7 sa equation na 63 ÷ 9 =7 ay B. Quotient

2. Ang dividend sa equation na 63 ÷ 9 = 7 ay B. 9

Ang Mo Kio Street 32 - HDB for Rent & Sale, HDB Resale and HDB Listings

kio ang mo street propertyguru blk hdb

Ang mo kio street 32 (ang mo kio), hdb 4 rooms. Ang mo kio street 21. Ang kio mo central investment property

Ang Mo Kio Avenue 3 HDB Details - SRX

Screening for residents of ang mo kio block after 6 tb cases found. 455a ang mo kio street 44, 455a ang mo kio street 44, 4 bedrooms, 1217. Ang kio mo street propertyguru blk hdb

Ang Mo Kio Street 32 - HDB for Rent & Sale, HDB Resale and HDB Listings

ang kio mo street propertyguru blk hdb

260a ang mo kio street 21 (s)561260 hdb details location map. Chinese opera performances in singapore: street opera at ang mo kio. Woman charged with murdering man, 63, in ang mo kio flat

Ang Mo Kio Street 32 (Ang Mo Kio), HDB 4 Rooms - For Rent #93131551

kio blk hdb

104b ang mo kio street 11 hdb details in ang mo kio. 5031 ang mo kio industrial park 2, singapore 569534. Kio blk hdb

8 Ang Mo Kio Avenue 12 Singapore 569709 - Corporate Visions

St microelectronics. 12 ang mo kio street 65, singapore 569060. Techplace i

12 Ang Mo Kio Street 65, Singapore 569060 - Corporate Visions

[no longer available] 588c ang mo kio street 52, 588c ang mo kio street. Chinese opera performances in singapore: street opera at ang mo kio. Ang mo kio depot – entrance signage

Ang Mo Kio Depot – Entrance Signage | Land Transport Guru

ang kio depot mo signage entrance

See also  Learning Task 2. Perform The Indicated Operations. ​

Ang mo kio street 21. Ang mo kio depot – entrance signage. 14 ang mo kio industrial park 2, singapore 569503