Panuto: Sumulat Ng Makabuluhang Pangungusap Gamit Ang Mga Sumusunod Na Mga Salitang Di-pa…

Panuto: Sumulat ng makabuluhang pangungusap gamit ang mga sumusunod na mga salitang di-pamilyar. Tandaan ang pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas. 1. batalan 4. piging 5. pang-ulong hatinig​

Answer:

sorry pero dko ma intindihan

See also  Ayon Kay Durkheim Ano Raw Ang Mga Kata Ngian Ng Mg Taong Bumubo...