Panuto: Sagutin Ang Mga Tanong Mula Sa Binasang Kuwento. Isulat Ang Sa…

Panuto: Sagutin ang mga tanong mula sa binasang kuwento. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Anong uri ng teksto ang binasang akda? 2. Makatotohanan ba ang mga pangyayari sa alda? Patunayan. 3. Kung ikaw si Erwin, gagawin mo rin ba ang pagtulong sa batang si Sheryl? Pangatwiranan. 4. Ano ang ibig sabihin ng kaisipang. “magtanim ka nang mabuti, mag-aani ka nang mabutiIpares ang sagot. 5. Ano ang iyong napulot na aral mula sa binasang kuwento?​

Answer:

Yes

Explanation:

No

See also  4. Uri Ng Lagom Na Karaniwang Ginagamit Sa Pagsulat Ng Mga Akademikong Papel Ad...