Panuto: Punan Ang Tsart Sa Ibaba Ng Impormasyon Tungkol Sa Iyong Komunidad. Isulat Ang I…

Panuto: Punan ang tsart sa ibaba ng impormasyon tungkol sa iyong komunidad. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Katangian ng Sariling Katangian ng karatig Komunidad Komunidad (Pangalan ng komunidad) (Pangalan ng karatig na komunidad) Produkto! Hanapbuhay Kaugalian/ Produkto/ Hanapbuhay Kaugalian/ Pagkain Pagdiriwang Pagkain Pagdiriwang​

Answer:

marquee mall

Explanation:

dito tau namimili at namamasyal upang maranasan natin ang kaginhawaan sa buhay

See also  Vocabulary Words; (choose 4 Of The Vocabulary Words You've Identified And Use...