Panuto: Mag-isip Ng Limang Halimbawa Ng Kuwentong Pabul Magandang Aral Na N…

Panuto: Mag-isip ng limang halimbawa ng kuwentong pabul magandang aral na natutuhan ditto. RUBRIKS Batayan Nakakasulat ng 5 halimbawa ng pabula na may magandang Nakakagamit ng 4 halimbawa ng pabula na may magandang Nakakagamit ng 3 halimbawa ng pabula na may magandang Nakakagamit ng 2 halimbawa ng pabula na may magandang Nakakagamit ng 1 halimbawa ng pabula na may magandang 1.Pamagat ng Pabula: Magandang Aral 2. Pamagat ng Pabula: Magandang Aral 3. Pamagat ng Pabula Magandang Aral: 4. Pamagat ng Pabula: Magandang Aral: 5. Pamagat ng Pabula: Magandang Aral​

Answer:

Halimbawa: harry Potter

Explanation:

parang ganiyan?

See also  10 Halimbawa Ng Tanka Tunkol Sa Kalikasan