Pagsulat Ng Lakbay Sanaysay

pagsulat ng lakbay sanaysay

Answer:

1.Bago magtungo sa lugar na balak mong puntahan ay dapat magsa!iksik o magbasa tungkol sa kasaysayan nito. Pag-aralan ang kanilang kultura, tradisyon, at relihiyon. Bigyang-pansin din ang sistemang politikal at ekonomikal ng lugar. Pag-aralan din ang Iengguwahe na ginagamit sa lugar na iyon.

2.Buksan ang isip at damdamin sa paglalakbay, lawakan ang naaabot ng paningin, talasan ang isip, palakasin ang internal at external na panda at pang-amoy, sensitibong lasahan ang pagkain.

3.Magdala ng talaan at ilista ang mahahalagang datos na dapat isulat.

4.Kung susulat na ng lakbay-sanaysay, huwag gumamit ng mga kathang-isip na ideya. Isulat ang katotohanan sapagkat higit na madali itong bigyang-paliwanag gamit ang mga malikhaing elemento.

5.Gamitin ang unang panauhang punto de bista at isaalang-alang ang organisasyon ng sanaysay sa pagsulat. Magkaroon ng kritikal na pananaw sa pagsulat sa pamamagitan ng malinaw at malalim na pag-unawa sa mga ideyang isusulat.

6.Tiyakin na mapupukaw ang kawilihan ng mambabasa sa susulating lakbay-sanysay.

#CARRYONLEARNING

Pagsulat Ng Lakbay Sanaysay Halimbawa Pdf Isang Dosenang Pagdalumat

Halimbawa ng lakbay sanaysay. Lakbay sanaysay pamamasyal tagaytay. Sanaysay lakbay

lakbay-sanaysay

sanaysay lakbay

Halimbawa ng lakbay sanaysay. Halimbawa ng lakbay sanaysay. Lakbay sanaysay halimbawa

Pagkakatulad Ng Lakbay Sanaysay At Larawang Sanaysay - Mobile Legends

Sanaysay lakbay. Halimbawa ng sanaysay tungkol sa pag ibig sa gitna ng pandemya. Lakbay sanaysay

Lakbay Sanaysay

lakbay sanaysay

Lakbay sanaysay. Pagsulat ng lakbay sanaysay halimbawa pdf isang dosenang pagdalumat. Halimbawa ng lakbay sanaysay sa albay

Ang Aking Paglalakbay Sanaysay - Huxley Sanaysay

2 halimbawa ng sanaysay. Magbigay ng halimbawa ng isang sanaysay tungkol sa sarili. Lakbay sanaysay

Halimbawa Ng Lakbay Sanaysay

Halimbawa ng lakbay sanaysay – halimbawa. Pagsulat ng lakbay sanaysay halimbawa pdf isang dosenang pagdalumat. Lakbay sanaysay

See also  Gawaing Pagganap Blg. 1: Panuto: Gumawa Ng Isang Sanaysay Tungkol Sa Lakas Ng Kababai...