Paano Mo Maiuugnay Ang Pangyayari Sa Parabula Sa Mga Pangyayari S…

Paano mo maiuugnay ang pangyayari sa parabula sa mga pangyayari sa kasalukuyan? Patunayan ang sagot.

Answer:

Ang pabula ay Isang uri ng kuwento na Ang mga tauhang gumaganap ay hayop,uto ay may nga aral na magagamit nating sa kasalukuyan.Nakabase Ang mga aral na ito sa parabula na iyong binabasa,kadalasan sa mga ito ay makapagpapamulat ng ating mga mata Mula sa katotohanan.

See also  Nang Minsang Naligaw Si Adrian,bakit Naisip Ni Adrian Na Ilig...