Pa Help Naman Po Ng THESIS Sa FILIPINO "Pamagat: MGA ISYU SA…

pa help naman po ng THESIS sa FILIPINO “Pamagat: MGA ISYU SA PAG-IISIP SA PANAHON NG PANDEMYA NG MGA MAG-AARAL NG COLEGIO de KIDAPAWAN.​

Answer:

“Mga Hamon at Isyu sa Pag-iisip ng mga Mag-aaral ng Colegio de Kidapawan sa Panahon ng Pandemya”

Answer:

Ang mga isyung may kinalaman sa pag-iisip ng mga mag-aaral sa panahon ng pandemya sa Collegio de Kidapawan ay maaaring maging ang mga sumusunod:

Mababa ang antas ng pagkakaroon ng kasiyahan – Maaaring maging mahirap para sa mga mag-aaral na makuha ang tamang damdamin ng kasiyahan sa kanilang mga aralin dahil sa kawalan ng pakikipag-ugnayan sa kanilang mga guro at kapwa mag-aaral sa pamamagitan ng face-to-face interactions.

Stress at kawalan ng motivation – Ang pagiging isolated at malayo sa karanasan ng mga guro at kaklase ay maaaring magresulta sa mga mag-aaral na hindi magkaroon ng tamang inspirasyon at motibasyon sa kanilang pag-aaral.

Mental health – Dahil sa pagkakulong sa kanilang mga bahay, maaari ring magkaroon ng epekto sa mental health ng mga mag-aaral, tulad ng pagkakaroon ng kalituhan, pagkabalisa, o depresyon.

Kakulangan sa access sa teknolohiya – Dahil sa mga limitasyon sa teknolohiya, hindi lahat ng mga mag-aaral ay may access sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng mga laptops, smartphones, internet connection, at iba pa, na maaaring humantong sa hindi pagkakaroon ng pagkakataon para sa remote learning.

Mga problema sa kalusugan – Maaari rin itong magdulot ng mga pang-araw-araw na problema sa kalusugan tulad ng pagkakaroon ng mababang antas ng physical activity o pagkakaroon ng hindi tama at balanseng pagkain dahil sa kawalan ng mga pagkakataon sa outdoor activities at pag-access sa mga masustansyang pagkain.

See also  Ano Ang Dalawang Uri Ng Sulatin O Kata​

Upang malunasan ang mga isyung ito, maaaring magkaroon ng mga programa sa kolehiyo na naglalayong mapanatili ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng mga virtual na aktibidad tulad ng mga virtual exercise sessions at webinars. Maaari rin silang mag-set up ng mga support group o counseling sessions upang matulungan ang mga mag-aaral sa kanilang mga problema sa mental health. Maaari rin silang maghanap ng mga alternatibong paraan upang maabot ang mga mag-aaral na hindi maaaring mag-access sa mga pangunahing pangangailangan sa teknolohiya upang magawa pa rin nila ang kanilang mga aralin.