Mga Gawain Tayahin Ang Pang Unawa Sa Titik Ang Mga Kahon Niya Ang Nas…

mga gawain tayahin ang pang unawa sa titik ang mga kahon niya ang nasa ibaba​


1.baikal
2.himalayan
3.
4.caspian sea
5.ap
6.sahara
7.pasipiko
8.kipot
9.baykal
10.artiko

See also  Gawain Sa Pagkatuto Bilang 4 Tayahin Ang Iyong Pag-unawa Mula Sa Basahin...