Mga Bagay Na Makikita Sa Palengke

Mga bagay na makikita sa palengke

Answer:

gulay

isda

mga pagkain

mga paninda, at iba pa

Answer:

Isda

Karne

Bigas

Prutas

Gulay

Mga sabon panlaba

Asin at iba pang pampalasa

Explanation:

Correct me if im wrong

See also  Panuto: Basahin At Unawaing Mabuti Ang Mga Aytem, Isulat Ang Tit...