Katangian Ng Parabula Pamumuhay Ng Parabula

Katangian ng parabula

Pamumuhay ng parabula

Answer:

1. Ang parabula ay isang salaysay.

2. Ang parabula ay isang metapora.

Explanation:

1. Ang mga sangkap na bumubuo sa isang maikling kwento, gaya ng tauhan, tagpuan, banghay, tema, pananaw, at iba pa ay ang mga sangkap na maaari ring gamitin sa pagsulat ng parabola. Kung babalikan ang napakinggang parabola na “Binhi ng Mustasa,” taglay rin nito ang mga sangkap na mayroon ang isang maikling kuwento.

2. May mga pagkakataong nagkukulang ang tuwirang paglalarawan sa isang bagay upang maintindihan ito ng tao. Sa ganitong mga sitwasyon angkop ang paggamit ng mas masining na pagpapahayag, gaya ng paggamit ng metapora. Ang metapora ay isang masining na pananalita na tumutulong sa isang tao na maintindihan ang anumang hindi niya alam o nakalilito sa kanya gamit ang bagay na dati na niyang alam.

See also  Hello Po Yung Assignement Ko Po Kaylangan Ko Po Ng 5 Halimbawa Ng Tugma...