Kasabihan/motto Na May Kinalaman Sa Edukasyon

Kasabihan/motto na may kinalaman sa edukasyon

Ano Ang Mga Halimbawa Ng Kasabihan Tungkol Sa Edukasyon?

  • Ang taong mapagtanong, daig ang marunong.
  • Karunungan ay kayamanang walang taong makapagnanakaw.
  • Ang lakas ay daig ng paraan.
  • Isip ay patalasin parang itak, sa hasa tumatalas.
  • Ang karunungan ay kayamanan gamitin sa kaunlaran.
  • Ang taong mapagtanong, daig ang marunong.
  • Panahon ay ating samantalahin, dahil ginto ang kahambing.
  • Ang karukhaan ay hindi hadlang sa pagtatagumpay.
  • Ang karunungan ay kayamanang walang taong makapagnanakaw.
  • Mag-aral ng mabuti upang buhay ay mapabuti.
See also  Dapat Ba Na Ang Lalaki Lamang Ang Siyang Agresibo Sa Panahon Ng Ligawan? Ipal...