Kakayahan Ng Parabula​

Kakayahan ng parabula​

kakayahan nito na makapagbigay ng mga gintong aral.

Ang kakayahan ng parabula ay ang mensahe o aral namakukuha sa kuwento gamit angmatatalinhagang pahayag

See also  Paano Ginamit Ang Bawat Pangungusap Sa Pakikipagkomunikeyt Ng Isang D...