Isang Magandang Alaala Nito Ang Sistema Ng Kabalyero​

isang magandang alaala nito ang sistema ng kabalyero​

Answer:

>Ang mga kabalyero ang unang uri ng mga maharlika, tulad ng mga panginoon ng lupa, na maaaring magpamana ng kanilang lupain.Ang kabalyero (Ingles: knight) Ang mga kabalyero ay mga basalyo sa mga panginoon, na binibigyan ng mga panginoon ng lupain kung ang kabalyero ay makikibaka para sa kanila. Inisip ng mga kabalyero na ang karangalan ay napakahalaga, at mayroon silang isang kodigo ng dangal na tinatawag na pagkakabalyero (chivalry). Kadalasan silang mayroong eskudo de armas (coat of arms). Sa kasalukuyan, ang mga kabalyero ay pinapangalanan ng Reyna.

Pa brainliest please.

See also  Sino Ang Ispiker Ng Kapulungan Ng Kinatawan