Halimbawa Ng Paniniwala Ng Mga Pilipino​

Halimbawa ng paniniwala ng mga Pilipino​

Answer:

fiesta

Explanation:

matagal na itong paniniwala ng mga peenoise

Answer:

Ang Pilipinas ay sagana sa napakaraming tradisyon at paniniwala. Kadalasang ang mga paniniwala at tradisyon ay makikta sa ilang mahahalagang yugto ng buhay ng isang tao gaya ng sa:

  1. Kapanganakan
  2. Kasal
  3. Kamatayan

Ang paniniwala ay ang mga katuruan na itinuturing na katotohanan na siyang nagiging giya para sa buhay. Maaaring tumukoy din ito sa prinsipyo o kaalaman sa buhay. Ang Tradisyon naman ay tumutukoy sa mga ritwal at mga gawa may kinalaman sa isang pitak ng buhay.

Limang Halimbawa ng Paniniwala

Kapag may patay ang mga Pilipino ay hindi pinapalinis ng bahay hanggang hindi pa naiihatid sa libingan ang namatay.

Kapag kumakain at puno ang bibig bawal magsalita dahil sa matatanda itoay pagpapakita ng walang respeto sa hapag kainan at pagka walang modo

Isa sa pinakakalat ay ang paniniwala sa mga nilalang na tanging kakaunti lamang ang nakakakita nito at ito ay hindi nakikita ng ordinaryong tao

Ang pagbibigay-galang sa mga taong namatay sapagkat ang paniniwalang ito ay may malaking iniambag sa sinaunang panahon kaya ito ay hindi pa rin kinakalimutan; ang pagbibigay-galang sa mga nakakatanda

Limang Halimbawa ng Tradisyon

  1. Ang pagbibigay alay sa mga sinasambang dyos dyosan
  2. Ang pagbibigay alay sa mga sinasambang dyos dyosanAng laganap na pyesta bilang pagbibigay pasalmat
  3. Ang pagbibigay alay sa mga sinasambang dyos dyosanAng laganap na pyesta bilang pagbibigay pasalmatAng pag aayuno sa mga namatayan
  4. Ang pagbibigay alay sa mga sinasambang dyos dyosanAng laganap na pyesta bilang pagbibigay pasalmatAng pag aayuno sa mga namatayanAng pagsamba sa dyos dyosan
See also  Katangian Ng Simbolo Ng Cavite