Gawain Sa Pagkatuto Bilang 6: Sagutin Ang Tanong. Isulat Ang Sago…

Gawain sa Pagkatuto Bilang 6: Sagutin ang tanong. Isulat ang sagot sa iyong
sagutang papel.
Kung ikaw ay isang Kabalyero sa kasalukuyang panahon kodigo ang isasabuhay
mo?
AKO​

Answer:

AKO

  • KUNG AKO AY MAGIGING ISANG KABALYERO , AKO AY MAGIGING MATAPAT AT MATAPANG UPANG MAPROTEKTAHAN ANG LUPAIN NA AKING NASASAKUPAN AT I-AALAY ANG BUHAY SA HARING AKING AMO.

#HopeItHelps

See also  Lumikha Ng Shoutout, Ekspresyon O Opinyon Ukol Sa Pagpapalakas Ng Pagkakaisa...