Di Pamilyar Na Salita Ng Lapis

Di Pamilyar na salita ng lapis

Tipanan- isang lugar kung saan sila nagtatagpo.

See also  Mga Halimbawa Ng Parabula?