Art Created By Hand Using A Medium Like Paint,pencil Or Clay A.digital Art B.tr…

Art created by hand using a medium like paint,pencil or clay a.digital art b.traditional art c.3d graphic d.circle tool​

Answer:

A

Explanation:

bc. yun sagot ko sa module ko

See also  Gawain 1: Tukuyin Mo Panuto: Tukuyin Ang Daloy Ng Melody Sa Bawat Bi...