Anu Ang Deskripsiyon Ng Produkto

Anu Ang Deskripsiyon ng produkto

Ang produkto ay ang resulta ng isang pagawaan o kompanya na madalas ay iniaalok sa merkado. Mayroong iba’t-ibang uri ng produkto na makikita sa pamilihan at pangunahing panganhailanhan ng mga tao
Ang ilan dito ay ang mga sumusunod:

1. pagkain
2. damit
3. teknolohiya
4. komunikasyon
5. serbisyo

See also  Halimbawa Ng Dula-dulaan​