Ano- Ano Ang Mga Tradisyon At Paniniwala Ng Mga Kasalukuyan Pilipino…

ano- ano ang mga tradisyon at paniniwala ng mga kasalukuyan pilipino ngayon?​

Answer:

tradisyon ng mga pilipino ngayon ay kailang natin mag face mask at hindi masyado lumabas or Hindi tayo masyado lumalabas ngayon dahil minsan online nalang sila ng tratrabaho

Explanation:

  • This is only my opinon hope it help a little bit 🙂
See also  Punan Ang Tsart Ng Hinihinging Impormasyon Mula Sa Napakinggang Tula. Kilalang Pintor Pina...