Ano Ang Tawag Sa Anyo Ng Subcontracting Kung Saan Ang Subcontractor Ay May Sapa…

Ano ang tawag sa anyo ng subcontracting kung saan ang subcontractor ay may sapat na puhunan para maisagawa ang trabaho ng mga manggagawa ipinasok ng subcontractor
A. Iskemang subcontractor
B. Job contracting
C. Job-mismatch
D. Labor-only contracting ​

Answer:

b

Explanation:

kkghik876uudx7hghfd

See also  Sumulat Ng Isang Kritikal Na Sanaysay Tungkol Sa Pagsulong Ng Kabihasnang Greek A...