Ano Ang Pagkakatulad Ng Dalawang Konsepto Pag Iimpok At Pamumuhuna…

Ano Ang pagkakatulad Ng dalawang konsepto pag iimpok at pamumuhunan

angpagiimpok at pamumunuhan ar parehong mahalaga sa bawat individual dahil ito ay makakatulong sa ating pangangailangan sa hinaharap (sana Po makatulong

Explanation:

ang pagiimpok. at pamumu

nuhan ay parehong mahalaga

See also  Tukuyin Kung Anong Kaisipan Mula Sa Gitnang Panahon Nabibilang Ang Mga Salita Sa Ibaba....