Ano Ang Pag Kakaiba Ng Labor-only Contracting At Job-contracting?

ano ang pag kakaiba ng labor-only contracting at job-contracting?

Labor-only contracting ay isang ipinagbabawal na act, kung saan ito ay isang arrangement ng isang contractor o subcontractor upang magrecruit, mag suplay, o ang paghahayr ng isang trabahador upang gumawa ng isang trabaho na ang kontraktor ay hindi responsable sa kung anong mangyari sa manggagawa.

Job- contracting– ito ay kung saan ang ang employer ay pumayag sa kasunduang anmg trabaho ay may oras at araw kun kelan ang trabaho ay matatapos.

See also  Nasa Ikatlong Palapag Ka Ng Isang Mall Nang Marinig Mo Ang Fire Alarm ​