Ano Ang Kahinaan Ng Buhay Pyudalismo At Manoryalismo?

Ano ang kahinaan ng buhay Pyudalismo at Manoryalismo?

Answer:

ang piyudalismo ay isang sistemang

politikal at militar sa kanlurang Europa

noong Gitnang panahon. Sa panahong

ito, nanaig ang kaguluhan at kawalan ng

proteksiyon.At ang Manoryalismo naman

ay sistemang agrikultural na nakasentro

sa nagsasariling estadong kung tawagin

ay manor.

See also  Gampanin Ng Mga Babaeng Kapampangan​