Ano Ang Kahalagahan Ng Lupa Sa Sistemang Pyudal At Manoryalismo​

Ano ang Kahalagahan ng lupa sa sistemang pyudal at manoryalismo​

Answer:

Piyudalismo ang tawag sa sistema kung saan ang mga lupain ay pinangangasiwaan ng mga tinatawag na panginoong may lupa.

Tanging ang mga panginoon lamang na ito ang may kakayahan mamalakad sa mga lupain. Ang mga ibang uri ng tao, partikular na ang mga nasa mababang antas sa isang hirarkiya, ay maaari lamang magtrabaho o maghanap-buhay para sa panginoong may lupa.

Wala silang karapatan magmay-ari ng mga lupain. Kaya naman napakahalaga talaga ng lupa sa sistemang piyudal. Ang lupa ang nagpapakita ng kapangyarihan ng isang tao.

Kung mas maraming lupain ang isang panginoong may lupa ay tiyak na mas malakas at mas makapangyarihan siya kaysa sa kapwa niya.

Explanation:

hope it help

See also  Bumuo Ng Mga Dalawa Hanggang Tatlong Pangungusap Upang Maipahayag Ang...