Ano Ang Hustisya Noon?

Ano ang hustisya noon?

Ang hustisya noon ay hindi katulad ng karapatan na nararanasan natin ngayon. Noon ay tanging mayayaman lamang ang may karapatang mag-aral. Ang tingin ng mga mayayaman sa mahihirap ay isang bagay lamang na kung saan ay kayang pagalawin sa lahat ng nais nila. Ang mga kababaihan ay nasa bahay lamang; sila ang nagsisilbi sa mga asawa nilang lalake at nag-aasikaso ng tahanan. Walang karapatan ang mga kababaihan na mamuno o magtrabaho.

Noong una ang hustisya ay para lamang sa may kakayahan sa pamahalaan; ito ay hindi pantay sa lahat ng mamamayan.

Para sa karagdagang impormasyon:

https://brainly.ph/question/2099468

https://brainly.ph/question/2110872

https://brainly.ph/question/270406

See also  Gawain Sa Pagkatuto Bilang 2: Ihambing Mo Na Ang Dulang Pantanghalan Sa Dulang Pant...