Ang Alibughang Anak Question Above​

Ang Alibughang Anak Question Above​

Ang alibughang anak

Question above​

1)ang alibughang anak

2)mana

3)ginastos nya agad ito

4)magastos

5)hindi dahil hindi ako magastos

Explanation:

yon ang sagot ko eh sa module hehe

See also  Photo Essay Example Bigyan Ng Isang Halimbawa Ng Gamit Tas Bibigyan Ng Caption Tungkol...