Ang A Gumuhit Ng Puso Kung Tama Ang Ideya At Araw Naman Kung Mali Ideyang Nakapaloob…

ang
A Gumuhit ng puso
kung tama ang ideya at araw naman kung mali
ideyang nakapaloob sa mga pangungusap.
1. Sa panahon ng Batas Cooper, nabigyan ng mataas na katungkulan ang
mga Pilipino.
2. Ang sangay na tagapagpatupad ay ang ehukatibo.
3. Sa panahon ng mga Amerikano, naging sakim sila sa kapangyarihan at hindi
binigyan ng karapatan ang mga Pilipino na makapamuno.
4. Sa Batas Jones nagkaroon ng mataas na kapulungan o senado na bibubuo
36 na senador na inihahal ng mga Pilipino.
5. Sa panahon ng mga Amerikano, nagkaroon ng Batas Gabaldon na naglaan ng
pondo para sa pagpapatayo ng mga paaralan.?​

Answer:

1.Puso

2.Puso

3.Araw

4.Araw

5.Puso

Explanation:

See also  Is Japan A City Or A Country? *Ang Japan Ba Ay Isang Lungsod O Isang Bansa?* Yun Lang