Alin Ang Makabuuang Paraan Ng Pagsasabuhay Ng Katarungang Panlipunan? A. Sundin…

Alin ang makabuuang paraan ng pagsasabuhay ng katarungang panlipunan? A. Sundin ang batas trapiko at ang alituntunin ng paaralan B. Maging mabuting mag-aaral at mamamayan ng bansaC. Paggalang sa karapatan ng bawat taoD. Pag-aralan at sundin ang mga alituntunin ng tahanan at paaralan​.

Answer:

B tol

Explanation:

aral well tol sana makatulong

See also  Magbigay Ng Halimbawa Ng Self-enhancement Lying,selfish Lying At Anti-social Lying​